Anti-bacterial coating

FSB: s anti-infektionsbeläggning (AIC) rekommenderas starkt för sjukhus, vårdinstitutioner, skolar och i stort sätt alla byggnader där hygien är väsentligen.

Nyfiken på hur vi kan hjälpa dig i ditt nästa projekt?

Ring oss på telefon
036-36 16 00 eller

maila till info@bxbdesign.se